Úvod

19.10.2019

Webdesign
Untitled

POKYNY PRO ZÁVODNÍKY

7. závod žebříčku B - Čechy

9. závod jarního žebříčku Brněnské oblasti

závod HSH rankingu s koeficientem 1,04

12. června 2005

Pořadatel: Český svaz orientačního běhu
Tech. provedení: SKP Žďár nad Sázavou, oddíl OB
Centrum: Žďár nad Sázavou - Ski areál Martina Koukala
Prezentace: sobota 9:00 - 12:00 Milovy (centrum 6. závodu žB-Č)

18:00 - 19:00 v centru

neděle 8:00 - 8:45 v centru
Parkování: parkoviště u koupaliště Pilská nádrže - auta  400 m
parkoviště fy TOKOZ - auta a autobusy       800 m
rezervní plocha v Autokempu Pilák - auta     300 m
poplatek 10,- Kč osobní auto
              20,- Kč autobus
Bude značeno. Je nutno dbát pokynů pořadatelů.
Vzdálenosti: ubytování - parkoviště 0 - 3 km
centrum - start 650 m
cíl v centru
sběrná kontrola není - doběh do cíle je značen částečně (trychtýřem)
Start: 10:00
Mapa: Salvátor, 1 : 15 000, e=5m, stav 5/2005, rozměr A4
hl. kartograf: Petr Mareček
vodovzdorně upravena pro všechny kategorie
Zvláštní mapové značky: zelené kolečko - výrazný strom,
zelený křížek - vývrat,
hnědý křížek - plošinka
Startovní listina: vyvěšena v centru a na startu
Kategorie DH10N a HDR: trať značena žlutými fáborky kategorie HDR startuje libovolně, nejpozději v čase 180
Terén: vysočinský, zvlněný (560 - 660 m.n.m.) s množstvím komunikací, porostových tvarů a vodotečí
Předpokládané časy vítězů: dle platného soutěžního řádu ČSOB
Časový limit: 150 minut pro všechny kategorie
Systém ražení: SportIdent pro všechny kategorie. Před startem provede závodník nulování a kontrolu, v cílu razí cílovou kontrolu. Případné změny v čísle SI čipu nahlaste před startem u prezentace. Vyčítací jednotka bude umístěna v centru. Povinnost vyčíst mají i závodníci, kteří závod nedokončili. V případě poruchy SI jednotky použije závodník mechanické ražení do políček na mapě (vlevo dole) a oznamí tuto skutečnost rozhodčímu v cíli. Po kontrole ražení dostane potvrzení, které odevzdá u vyčítání. Bez potvrzení nebude ražení do mapy uznáno a závodník bude diskvalifikován.
Popisy kontrol: samoobslužný odběr na shromaždišti
Zakázané prostory: veškerý les v okolí centra a Autokempu Pilák, včetně vstupu na soukromé pozemky
Výdej map: 14:00
Uzavření cíle: 16:30
Výsledky: předběžné budou vyvěšovány na shromaždišti
konečné na internetových stránkách závodu (http://pzr-zavody.wz.cz)
Vyhlášení: 15:00; kategorie dětské, B, 21C a T - první tři, ostatní - vítězové
Šatny: ve vlastních stanech na louce v centru
Občerstvení: na trati: voda, občerstvovací stanice jsou vyznačeny na mapě
v cíli: voda a voda se šťávou
Stravování: v centru stánky a bufet pořadatele (pivo, limo, párky,…)
restaurace Tálský mlýn (200m) s obvyklým sortimentem
WC: na shromaždišti: mobilní WC, sociální zařízení kempu
cestou na start: sociální zařízení kempu
Mytí: a) Pilská nádrž
b) sociálním zařízení kempu - sprchy (za 20,- Kč) nebo umyvadla
c) nouzové v lavorech u sociálního zařízení kempu
Ubytování: Je zajištěno pro oddíly, které si ubytování objednaly.
Ubytovací poukaz, pokyny a mapu Žďáru obdrží oddíly při prezentaci.
První pomoc v centru
Protesty: písemnou formou s vkladem 200,- Kč k rukám hlavního rozhodčího
Jury závodu: Kristýna Bořánková (VSP),
Václav Farář (LPU),
Přemek Škoda (VLI)
Upozornění: 1. Provozování prodejní činnosti je možné pouze se souhlasem ředitele závodu a na určeném místě.
2. Závody se konají v CHKO Žďárské vrchy. Dodržujte návštěvní řád a zákaz vstupu do zakázaných prostor a na soukromé pozemky.
Předpis: závodí se dle Pravidel OB a soutěžního řádu ČSOB
Poděkování: za vstřícný přístup - majitelům lesa a přilehlých pozemků, především Lesnímu hospodářství dr. Radslava Kinského a Agro Měřín
za spolupráci - Autokempu Pilák, Jiřímu Bradáčovi (Ski areál), ODAS (odvoz odpadků), Dřevozávodu ing. Řádka, Policii ČR a Městské policii
Funkcionáři: ředitel závodů      Lubomír Pelz
hlavní rozhodčí    Alena Rosecká
stavitel tratí          Petr Mareček
  Správný směr Vám přejí pořadatelé

Tisk  |  Verze doc.

8:37Danihel.com

Westernové městečko
cyklo chlubna

Partneři ČSOB