Úvod

19.10.2019

Webdesign
ROZPIS

Český svaz orientačního běhu

ROZPIS

7. závodu žebříčku B – Čechy – klasická trať

závodu HSH rankingu s koeficientem 1,04

9. závodu jarního žebříčku Brněnské oblasti

závodu Českého poháru veteránů

Žďár nad Sázavou 12. června 2005

 

Pořadatel               Český svaz orientačního běhu

Tech. provedení    SKP Žďár nad Sázavou, oddíl orientačního běhu

Druh závodu          denní závod jednotlivců s intervalovým startem

Datum                    neděle 12. 6. 2005

Centrum                Žďár nad Sázavou, Ski areál Martina Koukala (u autokempu Pilák) na severním okraji města

Prezentace             sobota    10:00 - 13:00              Milovy (centrum závodu CHT)
                               neděle     8:00 – 9:00                  v centru závodu

Start 00                  10:00 hod

Kategorie              DH14B, DH16B, DH18B, DH20B, DH21B, DH35B, DH40B, H45B, DH50B, DH55B, DH60B, DH65B, H70B, H75B
DH10C, DH12C, DH14C, DH16C, DH18C, DH21C, DH35C, DH45C, DH55C
DH21D
DH10N, HDR
T1 (4 km), T2 (7 km)
pozn.: závodníci BO, kteří chtějí být hodnoceni v žebříčku BO, se hlásí nejvýše do kategorií C

Přihlášky               Do 25. 5. 2005 (datum doručení)

a)      přes přihlašovací systém na http://www.obhana.cz

b)      výjimečně emailem na adresu pzr@orientacnibeh.cz v předepsaném TXT souboru dle „Prováděcích předpisů k soutěžím ČSOB v OB 2005“

c)      výjimečně klasickou poštou: Alena Rosecká, Luční 8, 591 01 Žďár nad Sázavou

Přihlášky a změny došlé po termínu – za dvojnásobné startovné dle možností pořadatele.

Přihláška poslaná prostřednictvím přihlašovacího systému hanácké obasti je přijata ve chvíli, kdy se vám objeví zaznamenaná v přehledu přihlášek tohoto systému, přihláška poslaná emailem je přijata ve chvíli, kdy obdržíte odpověď (reply).

Vklady                   DH21B, DH21C                                                                                      110 Kč
DH16-20B, DH35-60B                                                                           110 Kč
DH 10CN, DH12-14C, HDR, T                                                                40 Kč
ostatní kategorie                                                                                        60 Kč
závodníci žebříčku BO mimo B kategorie                podle Prováděcích pokynů BO
půjčovné za e-kartu SI (splatné při prezentaci)                                             40 Kč
Závodníci neregistrovaní u ČSOB platí vklad zvýšený o 100
%.

Forma úhrady       Veškeré platby zasílejte na účet TJ SKP Žďár nad Sázavou u ČSOB Žďár nad Sázavou číslo účtu 168 168 202/0300, VS 2701xxxx (kde xxxx značí číslo oddílu podle adresáře ČSOB), název účtu: UNITOP – Sportovní klub policie
Bez zaplaceného vkladu nebude přihláška akceptována.
Doklad o zaplacení si uschovejte, může být kontrolován při prezentaci.

Mapa                     Salvátor, 1:15000, e=5m, rozměr A4, stav květen 2005,

                               mapoval Petr Mareček

Terén                     Zvlněný vysočinský terén s množstvím komunikací, porostových tvarů a vodotečí. Závodní prostor leží v nadmořské výšce 560 - 660 m.

Vzdálenosti            Ubytování – centrum                0 - 4 km
Centrum - parkoviště                   700 m
Centrum - cíl                                  0 m
Centrum – start                           800 m

Systém ražení        elektronický - SportIdent

Ubytování             
Typ Popis Kapacita [osob] Cena [Kč]
A tělocvičny ve Žďáře n.S. (spacák+karimatka) 400 50,-
B ve vlastním stanu v kempu 300 50,-
C 5 místná chatka v kempu (vl. soc. zařízení) 40 800,-
D 4 místná buňka v kempu (spol. soc. zařízení) 88 440,-
E lůžko v ubytovně 91 150,-
F lůžko v ubytovně (spacák)   120,-

Pořadatel si vyhrazuje právo přesunu závodníků v jednotlivých ubytovnách dle své potřeby.
Platby za ubytování uhraďte společně s vklady.
Ubytování bude přidělováno podle pořadí přihlášek (+plateb). Při vyčerpání kapacity některého ubytování budou zájemcům nabídnuty náhradní možnosti.
Další informace a podr
obnosti sledujte na stránkách závodu.

Funkcionáři           Ředitel závodu:        Lubomír Pelz (R2)
Hlavní rozhodčí:      Alena Rosecká (R2)
Stavba tratí:             Jiří Pospíšil

Parkování             Pro ubytované v kempech na vyhrazených prostorách, ostatní na parkovišti u Pilské nádrže. Bude vybíráno parkovné.

Upozornění           Provozování prodejní nebo propagační činnosti je možno pouze se souhlasem ředitele závodu.

Předpis                  Závodí se podle platných Pravidel OB a Soutěžního řádu soutěží ČSOB.

Informace             http://pzr-zavody.wz.cz nebo na telefonním čísle 737 060 379 (Alena Rosecká)

Poznámka             V případě zájmu o protokol a výsledky v tištěné podobě, uveďte tento požadavek v přihlášce a poukažte spolu s úhradou startovného 30,-Kč na výše uvedené číslo účtu.

 

                              Rozpis byl schválen soutěžní komisi ČSOB dne 31. března 2005.

 

                                               Alena Rosecká                                            Lubomír Pelz

                                               hlavní rozhodčí                                           ředitel závodu

Tisk

8:37Danihel.com

Westernové městečko
cyklo chlubna

Partneři ČSOB